Курс доллара
Средний
НБУ
Приват
Проминвест
Аваль
Ощадбанк
Конвертер

документ

   Про затвердження Порядку надання кредитів позичальникам Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                 від 30 листопада 2011 р. N 1231
                               Київ

            Про затвердження Порядку надання кредитів
             позичальникам Державної спеціалізованої
           фінансової установи "Державний фонд сприяння
                молодіжному житловому будівництву"


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Порядок  надання  кредитів позичальникам Державної
спеціалізованої  фінансової  установи  "Державний  фонд   сприяння
молодіжному житловому будівництву", що додається.


     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 70


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                від 30 листопада 2011 р. N 1231

                             ПОРЯДОК
                  надання кредитів позичальникам
          Державної спеціалізованої фінансової установи
                     "Державний фонд сприяння
                молодіжному житловому будівництву"


     1. Цей   Порядок   визначає   механізм  надання  кредитів  на
будівництво  (придбання)  житла   (далі   -   кредити)   Державною
спеціалізованою  фінансовою  установою  "Державний  фонд  сприяння
молодіжному житловому будівництву" (далі - Фонд) особам,  які є її
позичальниками відповідно до:

     Положення про   порядок   надання  пільгових  довготермінових
кредитів  молодим  сім'ям  та  одиноким  молодим   громадянам   на
будівництво   (реконструкцію)  і  придбання  житла,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р.  N 584 
(Офіційний вісник України,  2001 р., N 22, ст. 996;
2003 р., N 9, ст. 390);

     Порядку використання  у  2007  році  коштів,  передбачених  у
державному   бюджеті   для   державного   пільгового  кредитування
будівництва (придбання)  житла  для  окремих  категорій  громадян,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня
2007 р.  N 519  (Офіційний вісник України,  2007 р.,
N 22, ст. 879);

     Порядку використання   коштів,   передбачених   у  державному
бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла  для
науково-педагогічних та  педагогічних  працівників,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р.  N 453 
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1177;
2011 р., N 26, ст. 1071).

     2. Дія цього Порядку поширюється на позичальників Фонду,  які
уклали  договори про будівництво житла із забудовниками до 1 липня
2011 р.  та кошти яких інвестовані в об'єкти,  будівництво яких  в
порушення  умов  таких  договорів не розпочато або порушено строки
прийняття об'єктів в експлуатацію не менше ніж на дев'ять  місяців
(далі - позичальники).

     Перелік зазначених    об'єктів   затверджується   Міжвідомчою
комісією  з  вирішення  проблемних  питань   виконання   Державної
програми  забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки,  утвореною
Мінрегіоном, за поданням Фонду.

     3. Список позичальників,  які мають  намір  отримати  кредити
відповідно до цього Порядку, а також перелік об'єктів інвестування
затверджуються  правлінням  Фонду.  Під  час  формування  переліку
об'єктів   інвестування   перевага  надається  об'єктам  з  рівнем
готовності 70 і більше відсотків.

     4. Кредити надаються за рахунок коштів:

     1) передбачених у державному бюджеті для надання:

     пільгових довготермінових     кредитів     на     будівництво
(реконструкцію)  та придбання житла (в межах 30 відсотків видатків
на  відповідний  рік)  -  позичальникам,  які   отримали   кредити
відповідно  до  Положення,  зазначеного  в абзаці другому пункту 1
цього Порядку;

     кредитів на     будівництво     (придбання)     житла     для
науково-педагогічних та    педагогічних   працівників   (в   межах
30 відсотків видатків на відповідний  рік)  -  позичальникам,  які
отримали  кредити  відповідно  до  порядків,  зазначених в абзацах
третьому і четвертому пункту 1 цього Порядку;

     2) статутного капіталу Фонду  в  межах  30  відсотків  обсягу
коштів,   передбачених  для  пільгового  кредитування  будівництва
(реконструкції)  та  придбання   житла   на   поточний   рік,   із
встановленням плати за користування кредитом у розмірі 3 відсотків
річних  -  позичальникам,  які  отримали  кредити  відповідно   до
порядків,  зазначених  в  абзацах  третьому  і четвертому пункту 1
цього Порядку.

     5. Забезпечення   позичальників   житлом    здійснюється    в
установленому порядку з урахуванням таких особливостей:

     1) обмеження  щодо  надання Фондом кредиту один раз,  а також
вікові обмеження не поширюються на позичальників;

     2) після затвердження відповідно до пункту  3  цього  Порядку
списку   позичальників   між  регіональним  управлінням  Фонду  та
позичальником укладається договір про порядок забезпечення житлом,
у якому передбачаються:

     зобов'язання регіонального  управління  Фонду та позичальника
здійснити необхідні дії  для  отримання  страхового  відшкодування
відповідно   до   умов   договору  страхування  ризиків  Фонду  та
позичальників у період будівництва житла (у разі наявності);

     право позичальника на:

     - самостійну  організацію  позовної  роботи  щодо   виконання
забудовником,   зазначеним   у   пункті  2  цього  Порядку,  своїх
зобов'язань з  обов'язковим  залученням  регіонального  управління
Фонду до участі у справі як третьої особи;

     - відступлення регіональному управлінню Фонду права вимоги до
забудовника, зазначеного в пункті 2 цього Порядку;

     3) черговість  надання   кредитів   визначається   за   датою
укладення  договору,  зазначеного  в  пункті  2  цього Порядку,  з
урахуванням сплати позичальниками власних внесків та основної суми
боргу.  Перевага  надається  позичальникам,  які  у  встановленому
законодавством порядку визнані потерпілими у кримінальних  справах
щодо будівництва об'єктів, зазначених у пункті 2 цього Порядку;

     4) розрахунок розміру кредиту здійснюється виходячи із складу
сім'ї позичальника на момент надання Фондом  попереднього  кредиту
(якщо у складі сім'ї позичальника відбулися зміни, які є підставою
для зменшення розміру кредиту,  - нового складу  сім'ї),  а  також
граничної   вартості   1  кв.  метра  загальної  площі  житла,  що
визначається в порядку, встановленому Мінрегіоном;

     5) для сплати  особистого  внеску  позичальникові  може  бути
надана  в  установленому  порядку  державна  підтримка  за рахунок
коштів,  передбачених  у  державному   бюджеті   для   будівництва
(придбання) доступного житла.

     6. Рішення  про  надання  позичальникові  кредиту приймається
регіональним  управлінням  Фонду  і   підлягає   погодженню   його
правлінням.

     7. За   заявою  позичальника  та/або  поданням  регіонального
управління Фонду виконання зобов'язань позичальника  перед  Фондом
за  попереднім  кредитом  зупиняється  на  період  до  стягнення у
встановленому  законодавством  порядку  коштів   із   забудовника,
зазначеного в пункті 2 цього Порядку.

     8. Використання  отриманих  від  забудовника,  зазначеного  в
пункті 2 цього Порядку, коштів здійснюється у такій черговості:

     повернення позичальникові внеску на будівництво житла;

     повернення позичальникові коштів,  сплачених  ним  у  рахунок
погашення попереднього кредиту, наданого Фондом;

     спрямування коштів   до   відповідного   бюджету   в  рахунок
погашення зобов'язань позичальника за зазначеним кредитом.

06-12-2011

Обсудить с читателями 


Читайте также:

Другие рубрики сайта:

    - Архитектурная мозаика
    - Книжная полка
    - Стоит задуматься
    - Страницы истории
    - Удивительное рядом
    - Улыбнемся 

 
 
 
 
 
Охтень Татьяна Леонидовна

 Частный нотариус
 Свидетельство № 5332

 01034, г.Киев, ул. О.Гончара, 40

Время работы:
  Пн.- Пт. с 10-00 до 17-00;
  Сб.,Вс.- по договоренности.

  Тел.:
     044 235-20-35
     050 331-66-81
     093 288-02-07

  E-mail:tatokhten@rambler.ru
 
 
Оценка недвижимости
 
  Гоцманюк Александр
  Александрович
 
  Свидетельство
  МФ №6587 от 13.12.2008 г.

  Тел.:
     044 278-10-18
     093 538-28-58

 

Стройка. Видеоуроки строительства. Телеканал для настоящих мужчин с их интересами, страстями, увлечениями, проблемами и заботами. Телеканал «Мужской» будет интересен тем, кому небезразличны поистине мужские забавы, такие как охота, рыбалка, оружие и автомобили. Но сфера интересов...  подробнее 30.07.2012 19:33
 
Ярослав Рак Энциклопедия комнатных растений. Для многих из нас жизнь без растений утратила бы немало прелестей, и доказательство тому - наше подспудное желание иметь в своем доме какую-либо зелень. Постепенно люди научились выращивать в жилых помещениях всё более разнообразные растения, которые привозили из самых отдаленных уголков земного шара путешественники и купцы. Для поисков...  подробнее 30.03.2012 11:51
 
Шепелев A.M. Штукатурные декоративно-художественные работы. В книге даны сведения о подготовке поверхностей под оштукатуривание, выполнении простой, улучшенной и декоративной штукатурок, отделке оконных и дверных проемов, вытягивании тяг, отделке пилястр, колонн; рассмотрены устройство и работа машин для приготовления и нанесения растворов; выполнение гладких и рисунчатых...  подробнее 30.03.2012 11:39
 
(C) Мастер недвижимости «Янус», 2010